درخواست استخدام

/درخواست استخدام
درخواست استخدام 2017-05-24T11:11:49+00:00

فرم درخواست استخدام

با سپاس از شما، لطفا فرم زیر را با دقت پر و ارسال نمایید

پرکردن تمام بخش هایی که علامت ستاره * دارند ضروری است

مشخصات فردی

...

نام و نام خانوادگی*

نام مستعار

تاریخ تولد کامل*

محل تولد*

نام پدر*

شماره شناسنامه*

کد ملی*

مذهب*

تاهل و خانواده

...

وضعیت تاهل
مجردمتاهل
اگر متاهل هستید لطفا موارد زیر را مشخص کنید
تعداد افراد تحت تکفل

نام و نام خانوادگی همسر

تاریخ تولد همسر

تاریخ ازدواج

شغل همسر

محل کار همسر

نشانی و تلفن محل کار همسر

نظام وظیفه

...

اگر انجام داده اید موارد زیر را مشخص کنید
تاریخ شروع

تاریخ پایان

محل خدمت

درجه خدمت

اگر معاف از خدمت هستید دلیل آن را بنویسید

اگر خدمت نرفته اید لطفا در کادر زیر قید کنید

محل سکونت

...

نوع محل*
شخصیاستیجاری
میزان اجاره

نشانی دقیق*

تلفن منزل*

تلفن همراه*

ایمیل*

تحصیلات

...

لطفا تمام مدارک تحصیلی خود را از بالاترین مدرک تا ساده ترین مدرک به ترتیب با ذکر مشخصاتی مانند نام دوره، رشته تحصیلی، سال شروع، سال پایان، معدل و محل تحصیل ذکر کنید*

سوابق شغلی

...

لطفا تمام سوابق شغلی خود را از جدید به قدیم با ذکر مشخصاتی مانند نام موسسه و شرکت، عنوان شغل، زمان شروع و پایان، آخرین حقوق، علت قطع همکاری و نشانی و تلفن آن شرکت ذکر نمایید*

اطلاعات تخصصی و مهارتی

...

لطفا زبانهای خارجی را که می دانید با ذکر یکی از این چهار ویژگی توصیف کنید: عالی، خوب، متوسط، ضعیف*

لطفا مهارت های کامپیوتری را که می دانید با ذکر یکی از این چهار ویژگی توصیف کنید: عالی، خوب، متوسط، ضعیف*

خانواده

...

لطفا نام و نام خانوادگی، سن، شغل و تحصیلات و وضعیت تاهل افراد خانواده خود (والدین، برادران و خواهران) را ذکر کنید*

عمومی

...

لطفا فعالیت های، علاقه مندی ها و سرگرمی های غیرکاری خود را ذکر کنید

آیا در صورت نیاز حاضر به سپردن وثیقه از ضامن معتبر هستید؟*
بلهخیر
اگر سابقه سفر به کشورهای خارجی داشته اید لطفا ذکر کنید

اگر سابقه بیماری دارید لطفا ذکر کنید

اگر سوابق کیفری دارید لطفا ذکر کنید

هرگونه اطلاعات دیگری که به نظر شما مفید است ذکر کنید

معرف کاری

...

لطفا نام و نام خانوادگی، نسبت، شغل، نشانی و شماره تماس معرف یا معرف های کاری خود را ذکر کنید

بدین وسیله صحت اطلاعات ارائه شده در این پرسشنامه را می پذیرم و تعهد می نمایم که در صورت نیاز ، مدارک لازم در تایید صحت آنها را ارائه نمایم و مسئولیت ناشی از عدم صحت اظهارات خود را می پذیرم .