قهوه ای 4

2017-05-09T16:37:50+00:00

نام محصول: قهوه ای 4 کد محصول: BRN 4 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب [...]

قهوه ای 3

2017-05-09T16:39:26+00:00

نام محصول: قهوه ای 3 کد محصول: BRN 3 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب [...]

قهوه ای 5

2017-05-09T16:41:51+00:00

نام محصول: قهوه ای 5 کد محصول: BRN 5 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب [...]