متالیک حنایی 2

2017-05-09T16:22:29+00:00

نام محصول: متالیک حنایی 2 کد محصول: HNA 2 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب [...]

متالیک حنایی 1

2017-05-09T16:25:20+00:00

نام محصول: متالیک حنایی 1 کد محصول: HNA 1 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب [...]