هگزا آبی 7

2018-10-29T14:34:44+00:00

نام محصول: شش ضلعی آبی 7 کد محصول: Hexa BLU7 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت(بدنه) لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود.  با توجه به دانه بندی محصول، دما، جنس [...]

میکس ریزشی B

2017-05-08T10:01:46+00:00

نام محصول: میکس ریزشی Bکد محصول: Mix Rizeshi Bنوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: طرح های میکس از روش پخت single-press firing بصورت تک رنگ تولید می شوند و سپس بصورت اتوماتیک یا دستی با درصد های مشخص ترکیب می شوند. ترتیب قرار گیری هر رنگ در میکس ها [...]

میکس مشکی طلایی

2017-05-08T10:09:32+00:00

نام محصول: میکس مشکی طلاییکد محصول: Mix Gold-Blkنوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح:طرح های میکس از روش پخت single-press firing بصورت تک رنگ تولید می شوند و سپس بصورت اتوماتیک یا دستی با درصد های مشخص ترکیب می شوند. ترتیب قرار گیری هر رنگ در میکس ها کاملا بصورت رندوم [...]

میکس آکوا

2017-05-08T10:16:33+00:00

نام محصول: میکس آکوا کد محصول: Mix Aqua نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: طرح های میکس از روش پخت single-press firing بصورت تک رنگ تولید می شوند و سپس بصورت اتوماتیک یا دستی با درصد های مشخص ترکیب می شوند. ترتیب قرار گیری هر رنگ در میکس [...]

میکس ورنا

2017-05-08T16:42:37+00:00

نام محصول: میکس ورنا کد محصول: Mix Verna نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: طرح های میکس از روش پخت single-press firing بصورت تک رنگ تولید می شوند و سپس بصورت اتوماتیک یا دستی با درصد های مشخص ترکیب می شوند. ترتیب قرار گیری هر رنگ در میکس [...]

میکس توکا

2017-05-09T12:58:51+00:00

نام محصول: میکس توکا کد محصول: Mix Tuka نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: طرح های میکس از روش پخت single-press firing بصورت تک رنگ تولید می شوند و سپس بصورت اتوماتیک یا دستی با درصد های مشخص ترکیب می شوند. ترتیب قرار گیری هر رنگ در میکس [...]

میکس مهتاب 3

2017-05-09T14:55:13+00:00

نام محصول: میکس مهتاب 3 کد محصول: Mix mahtab 3 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: طرح های میکس از روش پخت single-press firing بصورت تک رنگ تولید می شوند و سپس بصورت اتوماتیک یا دستی با درصد های مشخص ترکیب می شوند. ترتیب قرار گیری هر رنگ [...]

میکس آتن

2017-05-09T15:05:29+00:00

نام محصول: میکس آتن کد محصول: Mix Aten نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: طرح های میکس از روش پخت single-press firing بصورت تک رنگ تولید می شوند و سپس بصورت اتوماتیک یا دستی با درصد های مشخص ترکیب می شوند. ترتیب قرار گیری هر رنگ در میکس [...]

میکس مودا

2017-05-09T15:06:07+00:00

نام محصول: میکس مودا کد محصول: Mix Moda نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: طرح های میکس از روش پخت single-press firing بصورت تک رنگ تولید می شوند و سپس بصورت اتوماتیک یا دستی با درصد های مشخص ترکیب می شوند. ترتیب قرار گیری هر رنگ در میکس [...]

میکس شطرنجی

2017-05-07T10:22:46+00:00

نوع محصول: میکس شطرنجی کد محصول: Mix shatranji نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: طرح های میکس از روش پخت single-press firing بصورت تک رنگ تولید می شوند و سپس بصورت اتوماتیک یا دستی با درصد های مشخص ترکیب می شوند. ترتیب قرار گیری هر رنگ در میکس [...]